Előjelentkezés: 2024. május 2. 11:00 órától 2024. május 31. 24:00 óráig
2024-2025. évi szakkörökre leadott jelentkezések száma
ASZAKKÖR
„TUDÁSUNKKAL KÉZEN FOGVA A KÖZÖSSÉGEKÉRT 2024”
FELHÍVÁS ELŐJELENTKEZÉSRE

Meghirdető: Nemzeti Művelődési Intézet

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Résztvevők köre: pályázhat minden közművelődési feladatellátó (közművelődési intézmény, közösségi színtér esetében a települési önkormányzat, népfőiskola) és közművelődési célú civil szervezet, Liszt Intézetek, valamint a közoktatás, szakképzés, szociális ágazat szervezetei.
A külhoni közösségek szakköri előjelentkezéseiket a regionális koordinátorokon keresztül adhatják le.

A felhívás célja: művelődő közösségek létrejöttének támogatása

A Nemzeti Művelődési Intézet a kulturális társadalom- és tartalomfejlesztés eszközeivel hozzájárul a magyar nemzet életminőségének javulásához a Kárpát-medencében. Magyarország Kormányának köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel 5000 szakkör támogatására, melynek során online elérhető tananyag segítségével a szakköri tevékenységek egyes fázisaiba bevonja a résztvevőket, ezáltal összegyűjti, rendszerezi és népszerűsíti a különböző közösségi tevékenységi formákat.

Az Aszakkör program célja:

 • a közösségépítés
 • a helyi identitás erősítése
 • szemléletformálás
 • a figyelem ráirányítása meglévő értékeinkre
 • aktív közösségi együttműködések elősegítése
 • a népi kézművesség tudásanyagának átörökítése

A felhívás keretében egy-egy öt fős szakkör alapanyagaira és eszközeire adhat le előjelentkezést minden szervezet, amely a résztvevők körébe tartozik.

Előjelentkezés: 2024. május 2. 11:00 órától 2024. május 31. 24:00 óráig

Az előjelentkezés leadására a aszakkor.nmi.hu felületén, az A Szakkör tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2024 programba belépve, az előjelentkezés menüpontban van lehetőség, előzetes regisztrációt követően.

Az előjelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött jelentkezési adatlap a aszakkor.nmi.hu felületen
 • közösségi színtér, közművelődési intézmény esetében hatályos helyi közművelődési rendelet
 • civil szervezet esetében 2023-as OSAP 1438-as adatszolgáltatás szállítólevele
 • Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat esetében a tagságot alátámasztó nyilatkozat

További teendő az előjelentkezéshez:

 • nyilatkozattétel a felületen a szakkörvezetői képzésen való részvételről, az online vizsga elvégzéséről és az alkalmanként 3 fotó feltöltéséről.

Szakképzési, közoktatási és szociális intézmények esetében csak a jelentkezési lapra és a nyilatkozatra van szükség.

A szakkörök elsődleges célcsoportja a felnőtt korosztály. Kiemelten kérjük óvodapedagógusok, tanítók és tanárok bevonását a szakköri foglalkozásokba.
Emellett örömmel fogadjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt is a közoktatási és szakképzési intézményekből, ebben az esetben kérjük, vegyék figyelembe az egyes vegyék figyelembe az egyes szakkörök életkori sajátosságait.

Az előjelentkezés lezárását követően a csomag biztosításának alapfeltétele, hogy amennyiben a jelentkező a 2023/2024-es szakköri évadban részt vett, a megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettségének eleget tegyen (május 31-ig 20 alkalom megtartása, fotódokumentáció feltöltése, majd június 30-ig kiállítás rendezése).

Az előjelentkezések elbírálásakor az Intézet alábbiak szerint priorizál:

 • új partner
 • korábbi években már partnerünk volt, de a most igényelt szakköri csomagra korábban még nem jelentkezett (pl.: nemezelésre jelentkezett 2023 őszére, most gyertyakészítésre jelentkezik)
 • korábbi években már partnerünk volt, mostani jelentkezése megegyezik a korábbi években leadott szakköri csomaggal (pl.: nemezelésre jelentkezett 2023 őszére, most is nemezelésre jelentkezik)

További információk:

 • minden szervezet egyfajta szakköri csomagból egyet igényelhet, mely öt fő szakköri tag alapanyag- és eszközszükségletét tartalmazza (ez alól kivételt képeznek az oktatási intézmények)
 • az igényelhető szakköri csomagok maximális száma:
  • civil szervezet és közösségi színtér esetében 2, különböző szakköri csomag
  • közművelődési intézmény (művelődési ház és művelődési központ) esetében 5, különböző szakköri csomag
  • agóra esetében 6, különböző szakköri csomag
 • abban az esetben, ha valamely szervezet ugyanolyan típusú szakköri csomagra adja le előjelentkezését, mint az előző évben, meglévő eszközcsomagjához az alapanyagokat biztosítjuk

A bírálatot követően az előjelentkezések elfogadásáról, a döntésről minden szervezet a felületen tud tájékozódni 2024. június 17-től.

A szakkörvezetéshez egyszeri online felkészítő alkalmon szükséges részt venni, a kapcsolódó online tesztet minimum 80 százalékos eredménnyel szükséges kitölteni.

A felkészítő alkalmak online anyaga elérhető a www.jogyakorlaton.hu felületén a vizsga menüpont alatt. Tartalma: a szakkörszervezés és a kiállításszervezés módszertana, valamint tematikus szakköri módszertanok. A vizsgafelületen a szakkörszervezés és a kiállításszervezés módszertani vizsga bármikor elvégezhető a megjelölt határidőig. A tematikus szakköri módszertani vizsgát az előjelentkezés elfogadását követően javasoljuk elvégezni.

A vizsga elvégzésére 2024. június 30. éjfélig van lehetőség, a jelentkezés csak a sikeres vizsga elvégzését követően válik érvényessé.

Az érvényes szakköri jelentkezéssel rendelkező partnereinknek szakkörönként 3000 Ft egyszeri hozzájárulási díj megfizetése szükséges.

Az öt fős szakkörök megvalósításával kapcsolatos elvárások:
A szakköri csomagok kiszállítását követően 2025. május 31-ig szükséges minimum 20 szakköri foglalkozás megtartása, és ezekről alkalmanként 3-3 fotó feltöltése a felületre, valamint egy záró kiállítás megszervezése a településen 2025. június 30-ig, melyről 5 fotó feltöltése szükséges.

Magyarországon a népi kézművesség terén működő szakkörök esetében online és személyes mentorálást is biztosít a Program.

Kérdés esetén információ kérhető: aszakkor@nmi.hu